ueartemis

Бо маю час та натхнення 2

Як читачі вже могли помітити, в українському сегменті ЖЖ, зокрема в коментарях і мого блогу, активно діє троль-твінковід Марат Ернстович Губаєв.

Особливою рисою дописів цієї людини є авторська орфографія, котру добродій Губаєв використовує навіть у офіційних зверненнях до влади.

Губаєв написав більше десятка петицій Президентові України, на прикладі яких можна розглянути його «дужкопис». Ось кілька з них:

В разі поруше͡ння собакою громадського порядку, собака-порушник знищується, властник несе viдповідальність за дії собаки, як за свои властні...

Нищитель собак позначає протетичну В латинською літерою V, не спрощує збіги приголосних («власТні») і зберігає іншомовні подвоєння. Дужкою Марат позначає очевидне нерозривне читання довгих приголосних і диграфів-африкат.

...сучасний вулик був винаідений в Украині...

Також можна помітити розрізнення [йі] та [йи], що має як етимологічну та морфологічну підстави, так і орфоепічну («Україну» дійсно слід вимовляти через [йи]). У свою чергу І після голосної тут позначає йот.

Заборона тако ж стосується Кримських Татар на ок'купованому Криму себто Вкраинських громадян!!!

З префіксоїдами Губаєв поводиться непослідовно: виділяє апострофом іншомовні, однак майже не чіпає слов'янські. Користається англійськими правилами капіталізації.

Є й інші відхилення від нормативного письма, але через малу частотність прикладів про них важко судити. Помітив слобожанське кінцеве -рь, роздільне написання складних прислівників і сполучників («тако ж»).


Собаки без власника мають бути знищені.


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded