UeArtemis

Звернення української культурної спільноти щодо ситуації навколо Національного центру О. Довженка

27 травня стало відомо, що проєкт паспорту держфінансування за бюджетною програмою  1806030 «Державна підтримка кінематографії» не затверджений. 

Як результат, на невизначений період відкладено виплати по зобов'язаннях Державного агентства з питань кіно. Такий стан речей є критичним для багатьох кіновиробників та організацій.

28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомляє про настання стану неплатоспроможності. Забезпечення фінансування Національного центру Олександра Довженка передбачено Постановою КМУ від 16 листопада 2001 р. № 1557. Фінансування Центру, що здійснюється за бюджетною програмою 3806030 «Державна підтримка кінематографії», з початку 2020 року так і не розпочалось.

Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) — найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно. Сьогодні Довженко-Центр став однією з найдинамічніших культурних інституцій України з широким міжнародним представництвом у кіногалузі.

Collapse )
additional

о грузинско-украинской практической транскрипции :)

Известно, что по-украински в иностранных именах собственных (кроме совсем давних) взрывное g, по идее, передаётся как ґ, а гортанное глухое h -- как г (которое читается как звонкое h - ɦ). В то же время, насколько я понимаю, в правилах не прописано, что делать с фрикативным спирантом ɣ, или южнорусским ("горбачевским") г. Вообще говоря, по-украински у многих говорящих ровно он вместо ɦ и произносится, смешение этих двух звуков вполне обыкновенно, так что логично было бы тоже писать г, но, повторяю, правил нет. Видимо, потому, что языки с фонологическим ɣ не относятся к активным источникам заимствований; большинство этих заимствований опирается просто на латиницу и непосредственно буквы g и h, а не звуки.

Самая известная на Украине грузинская фамилия пишется обычно как Ґонґадзе, видимо, в молчаливом предположении, что грузинское h как русское г не записывается. (Родители Георгия развелись, когда он был мал, воспитывался он у матери во Львове и мог детально всё и не знать.) Это действительно так. Но в грузинском, кроме h (буква ჰ) и g (буква გ), есть и фонема ɣ (пишется буквой ღ), и именно она оба раза и выступает в фамилии Гонгадзе: ღონღაძე.

И что делать? :)

Так политическая история высвечивает неурегулированные вопросы правописания :)
UeArtemis

Академрейдерство

Звернув увагу на дати, коли у вікістатті про систему Кірносової-Цісар зненацька поставили під сумнів семінар 2018 року. І до речі, стаття номінована на видалення, попри практичне застосування системи у книжках.

Правописний семінар ім. Олекси Горбача, на якому було представлено перші наробки нової системи передачі китайської, відбувся 19 грудня 2018 року. У свою чергу за суттю не нова українська академічна система бере свій початок (якщо ігнорувати казочку про Чирка) від панельної дискусії «Питання українського правопису: східні реалії українською мовою», котра була 16 травня 2019.

Тупо робота на перехоплення чужих ініціатив. Збіговисько ревнивих марнославців

Collapse )
UeArtemis

Допоможіть українізації Disco Elysium!

Естонська студія «Заум» оголосила «Великий інтернаціонал»: їхня відзначена багатьма нагородами відеогра «Disco Elysium» буде перекладена корейською, іспанською, португальською, російською, німецькою, французькою і китайською мовами. Робота над переліченими локалізаціями вже ведеться.

Однак цим справа не обмежиться: «Заум» розпочала голосування за наступні мови перекладу, і серед варіантів є українська! Тож прошу всіх небайдужих до ідеї ствердження і розвитку україномовного медійного простору проголосувати за рідну мову. Даю посилання на голосування.

шевченко

Статистика мов навчання в школах України з 1950 по 2011 рр.

Попередня тема статистики за 29 років закінчилась на фіксації деградації української школи в радянському союзі — кількість учнів, що навчались українською мовою впала нижче 47 %. Тепер подивимось як відбувалась дерусифікація після отримання незалежності:

Таблиця розподілу мов навчання в школах України з 1960 по 2011 рр.
Таблиця розподілу мов навчання в школах України з 1960 по 2011 рр.
Collapse )
UeArtemis

Голтон Дж. Що таке "антинаука"? (есе 2010 року)

Голтон у своїх працях «Що таке антинаука» і «The advancement of science and its burdens», зокрема критикуючи «The science question in feminism», розмірковує про сутність поняття та феномена «антинауки», що періодично турбує наукову спільноту та діячів культури, а в деякі моменти розвитку технологій і простих людей. Намагаючись зрозуміти, що саме криється під звучним ім'ям, Джордж починає розглядати як діяльність самої науки, так і ефект, який вона має на суспільство.

Починаючи з природи наукової діяльності, Голтон приходить до висновку, що у прямому сенсі не існує антинаукової діяльності, а сам термін повен протиріч. Він виходить з означення науки як системної діяльності по опису навколишнього світу та перевірці припущень через експеримент.

Розмірковуючи над його словами, я приходжу до думки, що жодна діяльність, тенденція у суспільстві та культурі не може існувати без певної систематичності/системності, інакше її було би неможливо виявити серед усіх інших явищ. Зворотна ж до опису діяльність видається мені маловірогідною та навіть неможливою. Адже об'єкт можна описати чи не описати, але, навіть якщо знищити зроблений опис, факт опису та його можливість усе одно не усунути.

Collapse )
UeArtemis

Мова манців: Стара абетка та старий правопис

Зізнаюся, що досі я свою угорську латинку використовував дещо некоректно, адже не розбирав правопис ненаголошених складів. Не будь-яке Ы в правописі 60-х років позначає непом'якшуючу і. І, на жаль, в ту добу довгі голосні не позначали на письмі (про це я вже казав на початку).
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Ӈӈ Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Позначення голосних:

 • Аа - /a/, /aː/. Приклади: амп (amp) - "собака", ала (ala) - "дах", аква aqua - "один", анас (anasz) - "обоз".

 • Ее - /eː/

  • йотоване є: ер (jer) - "край", еквар (jequar) - "комель дерева", емтыс (jemtisz) - "став", "зробився";

  • пом'якшуюче є після л, н, с, т: леӈк (lyenk) - "нагель", "дерев'яний цвях", нелм (nyelm) - "язик", сермат (sermat) - "вуздечка";

  • тверде е після решти приголосних: ветра (vetra) - "відро", кент (kent) - "шапка", мет (met) - плата, песь (pes) - стегно.


 • Ёё - /o/, /oː/

  • йо: ёвт (jovt) - "лук", ёмас (jomasz) - "добрий", "гарний", ёлаль (jolaly) "униз";

  • ьо: лёх (lyoh) - "дорога", нёл (nyol) - "ніс", сёра (sora) - пороша.


 • Ии - /i/

  • і на початку слова, а також після твердих та м'яких приголосних: иснас (isznasz) - "вікно", илттыг (ilttig) - "раптом", янит (janyit) - "величина", палит (palyit) - "довжина", ати (atyi) - "ні", вати (vatyi) - "короткий";

  • йотоване ы1 та йотований редукований [ə]2 в непершому складі: уиг (уйыг, uig) - "два звіра", наиг (найыг, naig) - "два вогні", суиӈ (суйәӈ, szuing) - "гучний", наит (найәт, nait) - "вогні".


 • Оо - /o/, /oː/. Приклади: ома (oma) - "мати", олупса (olupsza) - життя, вор (vor) - "ліс", кол (kol) - "будинок", нор (nor) - "колода", сот (szot) - "щастя", полысь (polis) - "наклеп", "пасквіль".

 • Уу - /u/, /uː/

  • у на початку слова та після твердих приголосних: ус (usz) - "місто", ульпа (ulypa) - "кедр", кур (kup) - "пічка", нуса (nusza) - "бідний", лунт (lunt) - "гусак", хул (hul) - "риба";

  • редукований [ə]2 перед перед лабіалізованими м, п, в: торум (торəм, torum) - "небо", хурум (хурəм, hurum) - "три", юнтуп (юнтəп, juntup) - "голка", пувтуп (пувтəп, puvtup) - "острога", минуӈкве (минəӈкве, minunque) - "йти".


 • Ыы

  • ы1: пыг (pig) - "син", сыг (szig) - "минь", тыг (tig) - "сюди", колыг (kolig) - "два будинки", минасыг (minaszig) - "вони двоє пішли";

  • редукований [ə]2 в парних ненаголошених складах перед нелабіалізованими приголосними: ёхтыс (ёхтəс, johtisz) - "приїхав", пурысь (пурəсь, puris) - "свиня", павыл (павəл, pavil) - "село", хапыт (хапəт) - "човни", саграпыл (саграпəл, szagrapil) - "сокирою";


 • Ээ - /eː/. Тверде е на початку слова та після твердих л, н, с, т: эт (et) - "нічь", энтап (entap) - "пасок", "пояс", лэг (leg) - "хвіст", нэ (ne) - "жінка", сэтап (szetap) - "нитка", тэнут (tenut) - "їжа", "харчі".

 • Юю - /u/, /uː/

  • йотоване у: юрт (jurt) - "товариш", юнти (juntyi) - "ш'є", юсвой (juszvoj) - "орел";

  • пом'якшуюче у: люньси (lyunysi) - "плаче", нюли йив (nyulyi jiv) - "ялиця", тюпыӈ (tyuping) - "милий", "приємний".


 • Яя - /a/, /aː/

  • Йотоване а: я (ja) - "ріка", яли (jalyi) - "ходе", ятри (jatri) - "тетерук", яныг (janig) - "великий";

  • Пом'якшуюче а: лявти (lyavtyi) - "сваритися", "лаятися", нявли (nyavlyi) - «жене», сярысь (saris) - "море".1 Звук Ы усього на всього позиційний варіант И перед Г.
2 [ə] це ненаголошене О чи У. Тобто графема Ы була штучно введена на місці позиційних варіацій фонем И та О.

Також для кращего розуміння наведу фонологію вогульської зі статті в англійській Вікіпедії.
Наголошені
Unrounded Rounded
Close /i/ /u/, /uː/
Mid /eː/ /o/, /o/
Open /a/, /aː/
Ненаголошені
Full Reduced
Close i
Mid e ə
Open a
UeArtemis

Мова манців: Особливості лексики

Лексика доволі характерна для регіону: словник багатий в частині, що стосується полювання, рибальства оленярства, природи (лісів, річок і різного роду водойм тощо), та бідний в частині, що описує сучасні/новітні явища (суспільство, техніку, науку, культуру). Відповідно, поповнюється запозиченнями з російської та кальками.

Наприклад, в мансійській мові немає узагальнювального слова для позначення всіх видів боліт разом, проте вона розрізняє дуже багато видів.
Слово Латинка Пояснення
келыг kelig болото, суцільно покрите водою
яӈкыл jankil багниста місцевість з хирлявим лісом
хомс homsz торф'янисте болото з ​​мохом і ягелем
няр nyar купинясте болото з ​​дрібним чагарником
сами szami трясовина, тванисте болото
хомал homal горбисте болото, поросле дрібним лісом
хори hori низина з дрібним лісом неподалік від річкового берега
Також у мансійській мові немає слова для позначення поняття «рух», але в той же самий час існує багато дієслів, що виражають конкретний характер дії, пов'язаного з тим чи іншим видом руху людей, тварин і неживих предметів.

 • минуӈкве (minunque) — 1. «піти, поїхати, полетіти»; 2. «йти, їхати, летіти»;

 • ялуӈкве (jalunque) — «сходити, з'їздити, злітати» (тобто піти та повернутися назад);

 • ёхтуӈкве (johtunque) — «прийти, приїхати, прилетіти»;

 • йиӈкве (jinque) — «йти, їхати, летіти» (у напрямку до мовця)»;

 • ёмуӈкве (jomunque) — «ходити (тільки на задніх кінцівках)»;

 • сусуӈкве (szuszunque) — «брести по воді, піску, снігу» тощо.


Слова для новітніх/сучасних явищ, окрім запозичених, бувають ще переосмисленими старими.
Приклади:

 • Дієслово "хансуӈкве" (hanszunque), що оригінально значило "розписувати", "орнаментувати", стало вживатися у значенні "писати";

 • Дієслово "послуӈкве" (poszlunque), що значить "ставити знак", доповнилось значеннями "малювати", "фотографувати";

 • Слово "ер" (jer), що значить "край", "грань" в сучасній мансійській мові стало позначати державний кордон. Тощо.

Також на позначення сучасних понять використовуються словосполучення.
Приклади:

 • ханисьпахтын кол (hanyispahtin kol) - школа,

 • ханисьтан хум (hanyistan hum) - учитель,

 • пусмалтан кол (puszmaltan kol) - лікарня,

 • пусмалтан хум (puszmaltan hum) - лікар,

 • наиӈхап (nainhap) - пароплав,

 • товлыӈхап (tovlinhap) - літак,

 • лилась олнэ вармаль (lyilas olne varmaly) - свобода,

 • юртыӈысь олнэ вармаль (jurtingis olne varmaly) - мир, злагода.

UeArtemis

Мова манців: Особливості граматичної будови, частина 4

Істотно відрізняються один від одного дієприкметники та дієприслівники в українській та російській мовах з одного боку та мансійській з іншого.
В українській мові дієприкметник виражає ознаку предмета за дією, а дієприслівник - додаткову дію, що супроводжує головну, яка є дієслівним присудком.
В мансійській мові дієприкметники та дієприслівники, крім зазначеного, можуть позначати також назву дії (відповідають віддієслівним іменникам) і процес дії (відповідають дієсловам).

Через відмінність дієприкметника в українській та російській мовах, наведу приклад у оригіналі.
Російська мова
идущий, шедший человек
неся
во время езды
они уже уехали
когда меня увезли
его уже привезли
про бои рассказывает
Українська мова
людина, що йде/йшла
несучи
їдучи
вони поїхали
увізши мене
його привезли
розповідає про бої
Майсійська мова
миннэ, минам хум
тотим
миннэ порат, минам порат
тан минамыт
тотимам порат
тав тотима
хонтлим урыл потырти
Моя латинка
minne, minam hum
totyim
minne porat, minam porat
tan minamit
totyimam porat
tav totyima
hontlyim uril potirtyi

Відмінності в області синтаксису зводяться до двох найважливіших особливостей:

 • Мансійській мові притаманний відносно твердий порядок слів: присудок завжди стоїть в кінці речення, а другорядні члени речення і підмет розміщуються перед ним.
  Мансійська мова
  Моя латинка
  Українська мова
  Этипалаг ам клубн минэгум. Etyipalag am klubn minegum. Ввечері я до клубу піду.
  Ам этипалаг клубн минэгум. Am etyipalag klubn minegum. Я ввечері до клубу піду.
  Клубн ам этипалаг минэгум. Klubn am etyipalag minegum. До клубу я ввечері піду.

 • Означення в мансійській мові завжди стоїть перед означуваним словом і ніколи не відокремлюються.
  Мансійська мова
  Моя латинка
  Українська мова
  Пилтал ос ёрыӈ элмхоласыт тав нупылэ суссыт. Piltal osz joring elmholaszit tav nupile szuszszit. Відважні й горді люди на нього дивилися.
  Ханты-Мансийскын* миннэ наиӈхап парса хартыс. Hanti-Manysijszkin minne nainhap parsza hartisz. До Ханти-Мансійська що йде, пароплав баржу за собою тягнув.


*Вікіпедія каже, що мансійська назва міста Ханти-Мансійськ - Абга.
UeArtemis

Мова манців: Особливості граматичної будови, частина 3

В вогульській мові є чотири розряди особових займенників.
Розряд Вогульською кир. Вогульською лат. Українською
Особовий ам am я
Особово-вказівний амки amki я сам (власноруч)
Особовий однини амккем amkkem я сам (один)
Особово-зворотний амкинам amkinam я сам себе

В російській та українській мовах форми відмінюваного дієслова не змінюються в залежності від числа об'єкта - прямого додатка. Наше дієслово змінюється тільки за особами, числом та часом.
В мансійській мові ж дієслово може змінюватися також в залежності від числа об'єкта, тому в мансійській мові є 2 типи дієслівного відмінювання: безоб'єктне і об'єктне.
Українська
Я читаю
Я читаю цю книгу
Я читаю ці дві книги
Я читаю ці книги
Мансійська (кир.)
Ам ловиньтэгум
Ам ти книга ловиньтилум
Ам ти книгаг ловиньтиягум
Ам ти книгат ловиньтиянум
Мансійська (лат.)
Am lovinytegum
Am tyi knyiga* lovinytyilum
Am tyi knyigag lovinytyijagum
Am tyi knyigat lovinytyijanum

Показниками об'єктні дієвідміни в мансійській мові є спеціальні суфікси однини, двоїни та множини об'єкта -л, -яг, -ян (-аг, -ан), які розташовуються між відмінюваної дієслівною основою і особовим закінченням.

*Є питомий замінник книзі - nepak, але у прикладі чомусь "кніга".